Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε.

Εξόρυξη & Επεξεργασία Λατομικών Ορυκτών

Εδω μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό σε αρχείο για το έτος 2012  -  Δημοσιεύτηκε  7/6/2013

Εδω μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό σε αρχείο  για το έτος 2013  -  Δημοσιεύτηκε  5/6/2014

Εδω μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό σε αρχείο  για το έτος 2014  -  Δημοσιεύτηκε  8/6/2015